Serveis prestats per a les empreses

-

Castells-Rodríguez Economistes oferim als nostres clients una gestió integral que no només permet gestionar el dia a dia de l'empresa, sinó que permet anticipar-se als esdeveniments i donar una resposta adequada a cada situació.

Així, els nostres departaments fiscal, laboral i comptable gestionaran el dia a dia de l'empresa mentre que el departament de consultoria gestionarà l'estratègia a mitjà i llarg termini. Disposem a més d'un departament especialitzat en inspeccions per fer front als possibles requeriments que realitzin l'Agència Tributària, la Seguretat Social o l'Agència Catalana de Consum.

Tot això permet als nostres clients afrontar amb garanties d'èxit un mercat canviant i cada vegada més competitiu.


Serveis prestats als particulars

-

El sector de la consultoria a Espanya està principalment orientat a les empreses, però en ocasions els particulars també necessiten un assessorament especialitzat. Som conscients d'això i per aquest motiu oferim als nostres clients particulars un seguit de serveis específics adaptats a les seves necessitats.

Aquests serveis s'agrupen en dos grans apartats. El primer d'ells està relacionat amb les grans decisions que ha de prendre una persona al llarg de la seva vida. Dins el mateix inclouríem els aspectes relacionats amb la inversió, ja sigui en habitatge o en qualsevol altre instrument financer, la gestió del patrimoni o la planificació a llarg termini de l'economia familiar.

El segon apartat està relacionat amb el correcte compliment de les obligacions fiscals per part dels contribuents. Aquest servei ens ho demanen principalment els expatriats i els estrangers residents, que solen estar subjectes a una legislació específica. Els nostres experts els assessoren perquè compleixin correctament amb les seves obligacions i no tinguin problemes amb les autoritats.


‘Pack de benvinguda’

-

Es tracta d'un producte especialment dissenyat per als estrangers que acaben d'arribar a Barcelona amb la intenció de residir a la ciutat. És l'anomenat "pack de benvinguda" en què se'ls faciliten tots els tràmits necessaris per a instal·lar-se satisfactòriament a la ciutat (obtenció del NIE, assessorament en el lloguer o compra del pis, empadronament, canvi en els subministraments i tots aquells serveis necessaris per a la seva correcta instal·lació a la ciutat).

A més de tots els serveis esmentats, els nostres experts assessoren als nostres clients en tots aquells aspectes en què necessiten l'opinió d'un expert perquè puguin afrontar el futur amb la seguretat d'estar prenent les decisions adequades.